Laatst hoorde ik iemand praten over een situatie waarin alleen geweldloos communiceren niet voldoende zou zijn. De weerstand van de betreffende doelgroep was zó groot, dat juist krachtige taal nodig zou zijn. Vaker hoor ik variaties op deze gedachte: eventjes niet geweldloos, maar “gewoon de confrontatie aangaan en ze de waarheid vertellen”. Met andere woorden: geweldloos zou prima toereikend zijn, maar slechts tot een bepaald niveau van weerstand.

 

Misverstand

Wat mij betreft dekt deze gedachte het grootste misverstand rondom Geweldloze Communicatie. Het veronderstelt dat geweldloosheid alleen zachtheid vertegenwoordigt. Het tegenovergestelde is waar. Juist in de heftigste situaties toont Geweldloze Communicatie zich een zeer effectieve aanpak.

 

Geweldoos geweld uitoefenen

Wat veel mensen niet weten is dat Geweldloze Communicatie ook zaken als beslissingen nemen, grenzen stellen, iets eisen en zelfs het gebruik van fysiek geweld kan omvatten. Alleen gebeurt dit op een andere manier. Namelijk: er is altijd oog voor gevoelens en behoeften van alle partijen. Geweldloos communiceren betekent niet de confrontatie vermijden, maar de confrontatie verrijken met iets extra's: de eigen kwetsbaarheid.

 

Voorbeeld: eenzijdige beslissing zonder dialoog

Laat ik een fictief, maar wat extremer voorbeeld nemen:

 

“Ik sluit je op, omdat je een vuurwapen bij je droeg.”

 

In deze formulering wordt de handeling (het opsluiten) gekoppeld aan het gedrag van de ander (wapenbezit). Daarmee gaat de spreker eigenlijk voorbij aan een diepere werkelijkheid. Je zou kunnen zeggen dat de 'echte' motivatie om op te sluiten niet het wapenbezit is, maar de onderliggende gevoelens en behoeftes van degene die tot oplsuiten overgaat, zoals wellicht angst en het willen zorgen voor veiligheid.u In dezelfde situatie kan ik dus Geweldloze Communicatie toepassen door nog steeds te handelen, maar daarbij gevoelens en behoeftes centraal te stellen in de formulering:

 

 “Ik word bang als ik zie dat je een vuurwapen draagt. Ik wil zorgen voor mijn veiligheid en die van anderen. Daarom sluit ik je op.”

 

Voorbij veroordeling

Nog mooier zou het zijn, als we ook inzicht zouden krijgen in de gevoelens en behoeftes van degene met het vuurwapen ("de geweldloze dialooog"), maar dit is niet altijd mogelijk. Ook van het integreren van gevoelens en behoeftes in een eenzijdig besluit gaat al een ongekende kracht uit. 'Hard' (handelen) en 'zacht' (inzicht geven in gevoelens en behoeftes) kunnen hand in hand gaan. De confrontatie blijft, maar wordt minder een veroordeling, en meer een ontmoeting.