Als jouw eigen functioneren ter discussie wordt gesteld

Je geeft leiding aan getalenteerde mensen. Dit zijn mensen die ook heel kritisch naar jou kijken. Soms stellen je medewerkers jouw stijl van leidinggeven of jouw overtuigingen ter discussie. Hoe ga je hiermee om? Je wilt goed luisteren naar je medewerkers, maar ook trouw blijven aan je rol als leider. Je wilt richting geven en daarvoor moet je soms dingen doen die voor anderen niet altijd even makkelijk zijn. Hoe breng je in zo'n situatie jouw perspectief optimaal over het voetlicht?

 

De manier waarop je omgaat met kritiek bepaalt in grote mate je succes. Simon kan je helpen om hierin diepgang aan te brengen en voorbij te gaan aan oppervlakkige vormen van verdediging of excuses. Hij leert je hoe je anders kunt luisteren en hoe je een verbindende dialoog op gang brengt tussen jou en degene die kritiek levert. 

 

Deze website maakt gebruik van cookies om na te gaan hoe de deze wordt gebruikt.